Logo Hlavicka
O spoločnosti
Semináre
Online prihláška
Aktuality
Kontakt
V záujme zvládnutia šírenia ochorení COVID-19 vyhlásila vláda SR mimoriadnu situáciu a prijala ďalšie preventívne opatrenia a tiež zákaz organizovania hromadných verejných podujatí. Z tohto dôvodu sa všetky odborné semináre v plánovaných termínoch od 10.3.2020 – 15.4.2020 rušia a nahrádzajú novými termínmi.

Zoznam seminárov


Pozor! Zmena termínu konania seminára.


Elektronické vytváranie rozhodnutí o prijatí žiaka do školy v zmysle zákona o e-Governmente v praxi

VS 152020
Miesto konania: Bratislava

Nový termín: 19.5.2020

Lektor: Ing. Erika Kusyová
Finančná kontrola upravená novým metodickým pokynom MF SR, Povinný vnútorný systém v zmysle zákona č. 54/2019 Z.z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti

VS 262020
Miesto konania: Bratislava
Termín: 22.4.2020
Lektor: Ing. Oxana Hospodárová
Pozor! Zmena termínu konania seminára.


Elektronické vytváranie rozhodnutí o prijatí žiaka do školy v zmysle zákona o e-Governmente v praxi

VS 162020
Miesto konania: Trnava

Nový termín: 5.5.2020

Lektor: Ing. Erika Kusyová
Finančná kontrola upravená novým metodickým pokynom MF SR, Povinný vnútorný systém v zmysle zákona č. 54/2019 Z.z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti

VS 272020
Miesto konania: Trnava
Termín: 24.4.2020
Lektor: Ing. Oxana Hospodárová
Elektronické vytváranie rozhodnutí o prijatí žiaka do školy v zmysle zákona o e-Governmente v praxi

VS 182020
Miesto konania: Trenčín

Nový termín: 4.5.2020

Lektor: Ing. Erika Kusyová
Finančná kontrola upravená novým metodickým pokynom MF SR, Povinný vnútorný systém v zmysle zákona č. 54/2019 Z.z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti

VS 292020
Miesto konania: Trenčín
Termín: 23.4.2020
Lektor: Ing. Oxana Hospodárová
Pozor! Zmena termínu konania seminára.


Elektronické vytváranie rozhodnutí o prijatí žiaka do školy v zmysle zákona o e-Governmente v praxi

VS 172020
Miesto konania: Nitra

Nový termín: 18.5.2020

Lektor: Ing. Erika Kusyová
Finančná kontrola upravená novým metodickým pokynom MF SR, Povinný vnútorný systém v zmysle zákona č. 54/2019 Z.z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti

VS 282020
Miesto konania: Nitra
Termín: 21.4.2020
Lektor: Ing. Oxana Hospodárová
Pozor! Zmena termínu konania seminára.


Finančná kontrola upravená novým metodickým pokynom MF SR, Povinný vnútorný systém v zmysle zákona č. 54/2019 Z.z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti

VS 252020
Miesto konania: Žilina

Nový termín: 22.5.2020

Lektor: Ing. Oxana Hospodárová
Pozor! Zmena termínu konania seminára.


Finančná kontrola upravená novým metodickým pokynom MF SR, Povinný vnútorný systém v zmysle zákona č. 54/2019 Z.z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti

VS 242020
Miesto konania: Banská Bystrica

Nový termín: 21.5.2020

Lektor: Ing. Oxana Hospodárová
Pozor! Zmena termínu konania seminára.


Elektronické vytváranie rozhodnutí o prijatí žiaka do školy v zmysle zákona o e-Governmente v praxi

VS 122020
Miesto konania: Prešov OÚ
Nová adresa konania seminára:
Okresný úrad v Prešove, Námestie mieru č. 3, zasadacia miestnosť – prízemie

Nový termín: 15.5.2020

Lektor: Ing. Erika Kusyová
Finančná kontrola upravená novým metodickým pokynom MF SR, Povinný vnútorný systém v zmysle zákona č. 54/2019 Z.z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti

VS 232020
Miesto konania: Prešov
Termín: 17.4.2020
Lektor: Ing. Oxana Hospodárová
Pozor! Zmena termínu konania seminára.


Elektronické vytváranie rozhodnutí o prijatí žiaka do školy v zmysle zákona o e-Governmente v praxi

VS 112020
Miesto konania: Košice

Nový termín: 14.5.2020

Lektor: Ing. Erika Kusyová
Pozor! Zmena termínu konania seminára.


Finančná kontrola upravená novým metodickým pokynom MF SR, Povinný vnútorný systém v zmysle zákona č. 54/2019 Z.z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti

VS 222020
Miesto konania: Košice

Nový termín: 26.5.2020

Lektor: Ing. Oxana Hospodárová