Logo Hlavicka
O spoločnosti
Semináre
Online prihláška
Aktuality
Kontakt
Vzhľadom na aktuálnu situáciu súvisiacu s ochorením COVID-19 všetky naše plánované semináre od 1.9.2020 sa budú organizovať formou videoseminárov.

Aktuálna ponuka seminárov

NOVÉ!

Aktuálne témy v závere I. polroka a príprava na leto 2021 v praxi mzdovej účtovníčky

VS 112021
Offline Videoseminár
Lektor:

Ing. Pavol Kukučka


Termín: videoseminár prístupný od termínu registrácie do 9.9.2021
NOVÉ!

Základná škola aktuálne legislatívne zmeny a každodenný výchovno - vzdelávací proces

VS 102021
Offline Videoseminár
Lektor:

Mgr. Ingrid Kováčová


Termín: videoseminár prístupný od termínu registrácie do 9.10.2021
NOVÉ!

Aktuálna legislatíva ochrany osobných údajov (GDPR) a infozákonav praxi riaditeľa školy, školského zariadenia

VS 92021
Offline Videoseminár
Lektor:

Mgr. Vladimír Pirošík


Termín: videoseminár prístupný od termínu registrácie do 9.10.2021
Úradné dokumenty v praxi organizácií verejnej správy

VS 82021
Offline Videoseminár
Lektor:

Mgr. Mária Mrižová, PhD.


Termín: videoseminár prístupný od termínu registrácie do 9.10.2021
Práca nadčas v škole - povinnosti a nároky vyplývajúce z jej vykonávania

VS 72021
Offline Videoseminár
Lektor:

Ing. Jarmila Belešová


Termín: videoseminár prístupný od termínu registrácie do 9.7.2021
Aktuálne otázky financovania materských škôl v roku 2021

VS 42021
Offline Videoseminár
Lektor:

Ing. Jana Sládečková, PhD.


Termín: videoseminár prístupný od termínu registrácie do 9.10.2021
Odmeňovanie zamestnancov škôl a školských zariadení aktuálna legislatíva a prax od 1.1.2021

VS 32021
Offline Videoseminár
Lektor:

Ing. Jarmila Belešová


Termín: videoseminár prístupný od termínu registrácie do 30.6.2021
Škola a jej povinnosti v elektronickej podobe

VS 22021
Offline Videoseminár
Lektor:

Ing. Erika Kusyová


Termín: videoseminár prístupný od termínu registrácie do 30.6.2021
Elektronická schránka právnickej osoby, základné informácie a ako s ňou pracovať

VS 442020
Offline Videoseminár
Lektor:

Ing. Erika Kusyová


Termín: videoseminár prístupný od termínu registrácie do 30.6.2021
Správa registratúry v praxi - aktuálne moderná správa dokumentov

VS 412020
Offline Videoseminár
Lektor:

Mgr. Mária Mrižová, PhD.


Termín: videoseminár prístupný od termínu registrácie do 30.6.2021