Logo Hlavicka
O spoločnosti
Semináre
Online prihláška
Aktuality
Kontakt

Zoznam seminárov


Ročné zúčtovanie dane za rok 2019

VS 52020
Miesto konania: Bratislava
Termín: 27.1.2020
Lektor: Ing. Pavol Kukučka
Elektronické vytváranie rozhodnutí o prijatí žiaka do školy v zmysle zákona o e-Governmente v praxi

VS 152020
Miesto konania: Bratislava
Termín: 19.3.2020
Lektor: Ing. Erika Kusyová
Pozor! Zmena termínu konania seminára.


Ročné zúčtovanie dane za rok 2019

VS 62020
Miesto konania: Trnava
Zmena termínu z 29.1. na 31.1.2020
Lektor: Ing. Pavol Kukučka
Elektronické vytváranie rozhodnutí o prijatí žiaka do školy v zmysle zákona o e-Governmente v praxi

VS 162020
Miesto konania: Trnava
Termín: 20.3.2020
Lektor: Ing. Erika Kusyová
Pozor! Zmena termínu konania seminára.


Ročné zúčtovanie dane za rok 2019

VS 82020
Miesto konania: Trenčín
Zmena termínu z 31.1. na 29.1.2020
Lektor: Ing. Pavol Kukučka
Elektronické vytváranie rozhodnutí o prijatí žiaka do školy v zmysle zákona o e-Governmente v praxi

VS 182020
Miesto konania: Trenčín
Termín: 10.3.2020
Lektor: Ing. Erika Kusyová
Ročné zúčtovanie dane za rok 2019

VS 72020
Miesto konania: Nitra
Termín: 30.1.2020
Lektor: Ing. Pavol Kukučka
Elektronické vytváranie rozhodnutí o prijatí žiaka do školy v zmysle zákona o e-Governmente v praxi

VS 172020
Miesto konania: Nitra
Termín: 17.3.2020
Lektor: Ing. Erika Kusyová
Verejné obstarávanie so zameraním na zákazky s nízkou hodnotou v praxi organizácií VS

VS 102020
Miesto konania: Žilina
Termín: 22.1.2020
Lektor: JUDr. Katarína Mrázová
Ročné zúčtovanie dane za rok 2019

VS 42020
Miesto konania: Žilina
Termín: 5.2.2020
Lektor: Ing. Pavol Kukučka
Elektronické vytváranie rozhodnutí o prijatí žiaka do školy v zmysle zákona o e-Governmente v praxi

VS 142020
Miesto konania: Žilina
Termín: 9.3.2020
Lektor: Ing. Erika Kusyová
Verejné obstarávanie so zameraním na zákazky s nízkou hodnotou v praxi organizácií VS

VS 92020
Miesto konania: Banská Bystrica
Termín: 23.1.2020
Lektor: JUDr. Katarína Mrázová
Ročné zúčtovanie dane za rok 2019

VS 32020
Miesto konania: Banská Bystrica
Termín: 7.2.2020
Lektor: Ing. Pavol Kukučka
Elektronické vytváranie rozhodnutí o prijatí žiaka do školy v zmysle zákona o e-Governmente v praxi

VS 132020
Miesto konania: Banská Bystrica
Termín: 6.3.2020
Lektor: Ing. Erika Kusyová
Ročné zúčtovanie dane za rok 2019

VS 22020
Miesto konania: Prešov
Termín: 4.2.2020
Lektor: Ing. Pavol Kukučka
Elektronické vytváranie rozhodnutí o prijatí žiaka do školy v zmysle zákona o e-Governmente v praxi

VS 122020
Miesto konania: Prešov
Termín: 25.3.2020
Lektor: Ing. Erika Kusyová
Ročné zúčtovanie dane za rok 2019

VS 12020
Miesto konania: Košice
Termín: 10.2.2020
Lektor: Ing. Pavol Kukučka
Elektronické vytváranie rozhodnutí o prijatí žiaka do školy v zmysle zákona o e-Governmente v praxi

VS 112020
Miesto konania: Košice
Termín: 24.3.2020
Lektor: Ing. Erika Kusyová