Logo Hlavicka
O spoločnosti
Semináre
Online prihláška
Aktuality
Kontakt
Vzhľadom na aktuálnu situáciu súvisiacu s ochorením COVID-19 všetky naše plánované semináre od 1.9.2020 sa budú organizovať formou videoseminárov.

Aktuálna ponuka seminárov

NOVÉ!

Správa registratúry v praxi - aktuálne moderná správa dokumentov

VS 412020
Offline Videoseminár
Lektor: Mgr. Mária Mrižová, PhD.
Termín: videoseminár bude prístupný od 15.10.2020 do 31.1.2021
NOVÉ!

Ako nerobiť chyby pri správe majetku VÚC, obce a štátu

VS 402020
Offline Videoseminár
Lektor: Ing. Oxana Hospodárová
Termín: videoseminár bude prístupný od termínu registrácie do 18.12.2020
Mzdová účtovníčka na vstupe do IV.Q roku 2020

VS 392020
Offline Videoseminár
Lektor: Ing. Pavol Kukučka
Termín: videoseminár bude prístupný od 16.9.2020 do 30.11.2020
Finančná kontrola upravená novým metodickým pokynom MF SR, Povinný vnútorný systém v zmysle zákona č. 54/2019 Z.z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti

VS 332020
Offline Videoseminár
Lektor: Ing. Oxana Hospodárová
Termín: videoseminár je prístupný do 31.12.2020