Logo Hlavicka
O spoločnosti
Semináre
Online prihláška
Aktuality
Kontakt

Vzhľadom na zlepšujúci sa vývoj epidemickej situácie súvisiacej s ochorením COVID-19 a uvoľnením celoplošných opatrení od 1.5.2022 ponúkame okrem videoseminárov aj odborné semináre organizované prezenčnou formou podľa aktuálnej ponuky.


Aktuálna ponuka seminárov


NOVÉ! - trojdňový aktualizačný seminár

Manažovanie materskej školy v novom školskom roku 2023/2024

Lektori:

Mgr. Eva Braxatorisová, advokátka,
PhDr. Viera Hajdúková, PhD.,
JUDr. Marian Hoffmann, PhD.Termín konania: 22. – 24. august 2023

VS 152023

Miesto konania:

Hotel *** SOREA MÁJ, Liptovský Ján

Uzávierka prihlášok je 7.7.2023
NOVÉ!

Mzdová účtovníčka na vstupe do II. polroku 2023

VS 132023
Lektor:

Ing. Pavol Kukučka


Termín konania: 27.6.2023
Miesto konania: Univerzitná knižnica TUKE, Boženy Němcovej 7, Košice

Uzávierka prihlášok je 23.6.2023NOVÉ!

Správne konanie v praxi – špecifiká pre riaditeľov škôl

VS 142023
Lektor:

JUDr. Marian HOFFMANN, PhD.


Termín konania: 12.6.2023
Miesto konania: Univerzitná knižnica TUKE, Boženy Němcovej 7, Košice

Uzávierka prihlášok je 8.6.2023NOVÉ!

Odmeňovanie zamestnancov v školstve v roku 2023

VS 122023
Offline Videoseminár
Lektor:

Ing. Jarmila Belešová


Termín: videoseminár prístupný do 24.7.2023
NOVÉ!

Mzdová účtovníčka – v priebehu II.Q roku 2023

VS 112023
Offline Videoseminár
Lektor:

Ing. Pavol Kukučka

ZMENA TERMÍNU SPRÍSTUPNENIA VIDEOSEMINÁRA !

Termín: videoseminár prístupný od 9.5.2023 do 30.6.2023
NOVÉ!

Novela školského zákona - aktuálne zmeny pre prax škôl a školských zariadení

VS 162023
Offline Videoseminár
Lektor:

PaedDr. Ingrid Kováčová


Termín: videoseminár prístupný do 24.9.2023