Logo Hlavicka
O spoločnosti
Semináre
Online prihláška
Aktuality
Kontakt
Vzhľadom na aktuálnu situáciu súvisiacu s ochorením COVID-19 všetky naše plánované semináre od 1.9.2020 sa budú organizovať formou videoseminárov.

Aktuálna ponuka seminárov

NOVÉ!

Úradné dokumenty v praxi organizácií verejnej správy

VS 82021
Offline Videoseminár
Lektor:

Mgr. Mária Mrižová, PhD.


Termín: videoseminár bude prístupný od 30.4.2021 do 30.6.2021
NOVÉ!

Práca nadčas v škole - povinnosti a nároky vyplývajúce z jej vykonávania

VS 72021
Offline Videoseminár
Lektor:

Ing. Jarmila Belešová


Termín: videoseminár bude prístupný od 1.4.2021 do 30.6.2021
NOVÉ!

Mzdová účtovníčka - II.Q roku 2021

VS 62021
Offline Videoseminár
Lektor:

Ing. Pavol Kukučka


Termín: videoseminár bude prístupný od 8.4.2021 do 30.6.2021
NOVÉ!

Novela Zákonníka práce od 1.3.2021 a ďalšia aktuálna legislatíva v praxi mzdovej účtovníčky

VS 52021
Offline Videoseminár
Lektor:

Ing. Pavol Kukučka


Termín: videoseminár prístupný od termínu registrácie do 30.4.2021
NOVÉ!

Aktuálne otázky financovania materských škôl v roku 2021

VS 42021
Offline Videoseminár
Lektor:

Ing. Jana Sládečková, PhD.


Termín: videoseminár prístupný od termínu registrácie do 9.6.2021
Odmeňovanie zamestnancov škôl a školských zariadení aktuálna legislatíva a prax od 1.1.2021

VS 32021
Offline Videoseminár
Lektor:

Ing. Jarmila Belešová


Termín: videoseminár prístupný od termínu registrácie do 9.6.2021
Škola a jej povinnosti v elektronickej podobe

VS 22021
Offline Videoseminár
Lektor:

Ing. Erika Kusyová


Termín: videoseminár prístupný od termínu registrácie do 9.6.2021
Elektronická schránka právnickej osoby, základné informácie a ako s ňou pracovať

VS 442020
Offline Videoseminár
Lektor:

Ing. Erika Kusyová


Termín: videoseminár prístupný od termínu registrácie do 9.6.2021
Ročné zúčtovanie dane za rok 2020. Legislatívne zmeny 2021

VS 12021
Offline Videoseminár
Lektor:

Ing. Pavol Kukučka


Termín: videoseminár prístupný od termínu registrácie do 30.4.2021
Správa registratúry v praxi - aktuálne moderná správa dokumentov

VS 412020
Offline Videoseminár
Lektor:

Mgr. Mária Mrižová, PhD.


Termín: videoseminár prístupný od termínu registrácie do 9.6.2021
Ako nerobiť chyby pri správe majetku VÚC, obce a štátu

VS 402020
Offline Videoseminár
Lektor:

Ing. Oxana Hospodárová


Termín: videoseminár prístupný od termínu registrácie do 30.4.2021
Finančná kontrola upravená novým metodickým pokynom MF SR, Povinný vnútorný systém v zmysle zákona č. 54/2019 Z.z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti

VS 332020
Offline Videoseminár
Lektor:

Ing. Oxana Hospodárová


Termín: videoseminár prístupný od termínu registrácie do 30.4.2021