Logo Hlavicka
O spoločnosti
Semináre
Online prihláška
Aktuality
Kontakt

Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. organizuje od 1.7.2023 vzdelávacie aktivity prezenčne ako aj dištančne formou videoseminárov podľa aktuálnej ponuky.


Aktuálna ponuka seminárov


NOVÉ!

Manažovanie ZŠ s MŠ v roku 2024 - aktuálna legislatíva v praxi

VS 62024
Miesto konania: Hotel *** SOREA MÁJ, Liptovský Ján
Lektori:

PhDr. Viera Hajdúková, PhD.,
Mgr. Slávka Veningerová,
Ing. Jana Sládečková, PhD.


Termín: 16. – 18. apríl 2024
NOVÉ!

Mzdová účtovníčka na začiatku II.Q 2024 - Dozvuky ročného zúčtovania dane za rok 2023 - Zmeny v legislatíve platné pre rok 2024

VS 72024
Offline Videoseminár
Lektor:

Ing. Pavol Kukučka


Termín: videoseminár prístupný od 3.4.2024 do 24.6.2024
NOVÉ!

Aktuálna legislatíva a prax pri výkone základnej finančnej kontroly v organizáciách verejnej správy

VS 42024
Offline Videoseminár
Lektor:

Ing. Oxana Hospodárová


Termín: videoseminár prístupný od 8.4.2024 do 24.7.2024
NOVÉ!

Správa registratúry škôl a školských zariadení aktuálne legislatívne zmeny v správe dokumentácie školy a škol. zariadenia

VS 52024
Offline Videoseminár
Lektor:

Mgr. Mária Mrižová, PhD.


Termín: videoseminár prístupný od 6.3.2024 do 24.6.2024
Povinné zverejňovanie informácií a vybavovanie žiadostí o sprístupnenie informácií

VS 32024
Offline Videoseminár
Lektor:

Ing. Oxana Hospodárová


Termín: videoseminár prístupný od 1.2.2024 do 24.4.2024