Logo Hlavicka
O spoločnosti
Semináre
Online prihláška
Aktuality
Kontakt

Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. organizuje od 1.7.2023 vzdelávacie aktivity prezenčne ako aj dištančne formou videoseminárov podľa aktuálnej ponuky.


Aktuálna ponuka seminárov
NOVÉ!

Správa registratúry a archívnych dokumentov v praxi organizácií verejnej správy, nová právna úprava od 1.9.2023 a 1.1.2024

VS 242023
Offline Videoseminár
Lektor:

Mgr. Mária Mrižová, PhD.


Termín: videoseminár prístupný do 24.1.2024
NOVÉ!

Zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v praxi škôl a ŠZ s účinnosťou od 1.9.2023

VS 232023
Offline Videoseminár
Lektor:

Ing. Jarmila Belešová


Termín: videoseminár prístupný do 24.12.2023
NOVÉ!

Novela zákona č. 54/2019 o ochrane oznamovateľov –

aktuálne od 1.9.2023


Cestovné náhrady –

aktuálne od 1.10.2023VS 222023
Offline Videoseminár
Lektor:

Ing. Oxana Hospodárová


Termín: videoseminár prístupný do 24.1.2024
Manažovanie materskej školy v novom školskom roku 2023/2024

VS 182023
Offline Videoseminár
Lektor:

PhDr. Viera Hajdúková, PhD.


Termín: videoseminár prístupný do 24.12.2023
Mzdová účtovníčka na vstupe do IV. Q roku 2023 - aktuálny stav mzdovej legislatívy

VS 192023
Offline Videoseminár
Lektor:

Ing. Pavol Kukučka


Termín

PREDĹŽENÝ

: videoseminár prístupný do 24.12.2023