Logo Hlavicka
O spoločnosti
Semináre
Online prihláška
Aktuality
Kontakt

Vzhľadom na zlepšujúci sa vývoj epidemickej situácie súvisiacej s ochorením COVID-19 a uvoľnením celoplošných opatrení od 1.5.2022 ponúkame okrem videoseminárov aj odborné semináre organizované prezenčnou formou podľa aktuálnej ponuky.


Online prihláška

Názov seminára:

Miesto konania seminára / Termín / Variabilný symbol:

Zamestnávateľ:

Záväzne prihlasujeme týchto zamestnancov (titul, meno, priezvisko):

IČO:

DIČ:

Telefónne číslo:

Email:


Vložné v sume 39,- EUR/osoba uhradené:

Otázky do diskusie:

Požiadavky na druh občerstvenia (vegetarianske, bezlepkové):

Názov videoseminára:

Miesto konania seminára / Termín / Variabilný symbol:

Zamestnávateľ:

Záväzne prihlasujeme týchto zamestnancov (titul, meno, priezvisko):

IČO:

DIČ:

Telefónne číslo:

Email:


Vložné v sume 30,- EUR uhradené bankovým prevodom z účtu číslo:


Otázky: