Logo Hlavicka
O spoločnosti
Semináre
Online prihláška
Aktuality
Kontakt

V záujme zvládnutia šírenia ochorení COVID-19 vyhlásila vláda SR mimoriadnu situáciu a prijala ďalšie preventívne opatrenia a tiež zákaz organizovania hromadných verejných podujatí. Z tohto dôvodu sa všetky odborné semináre v plánovaných termínoch od 10.3.2020 – 15.4.2020 rušia a nahrádzajú novými termínmi.

Online prihláška

Názov seminára:

Miesto konania seminára / Termín / Variabilný symbol:

Zamestnávateľ:

Záväzne prihlasujeme týchto zamestnancov (titul, meno, priezvisko):

IČO:

DIČ:

Telefónne číslo:

Email:


Vložné v sume 30,- EUR/osoba uhradené:

Otázky do diskusie:

Požiadavky na druh občerstvenia (vegetarianske, bezlepkové):