Logo Hlavicka
O spoločnosti
Semináre
Online prihláška
Aktuality
Kontakt

Vzhľadom na aktuálnu situáciu súvisiacu s ochorením COVID-19 meníme od 1.4.2020 až do odvolania všetky naše plánované semináre prezenčnou formou na online semináre.

Online prihláška

Názov seminára:

Miesto konania seminára / Termín / Variabilný symbol:

Zamestnávateľ:

Záväzne prihlasujeme týchto zamestnancov

(titul, meno, priezvisko, email na ktorý sa odošle odkaz na videoseminár):

IČO:

DIČ:

Telefónne číslo:

Email:


Vložné v sume 30,- EUR/osoba/videoseminár. Uhradené bankovým prevodom:

Z účtu číslo:

Otázky: