Logo Hlavicka
O spoločnosti
Semináre
Online prihláška
Aktuality
Kontakt

Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. organizuje od 1.7.2023 vzdelávacie aktivity prezenčne ako aj dištančne formou videoseminárov podľa aktuálnej ponuky.


Online prihláška


Prezenčné

Manažovanie ZŠ s MŠ v roku 2024 - aktuálna legislatíva v praxi - VS 62024

Videosemináre

Mzdová účtovníčka na začiatku II.Q 2024 - Dozvuky ročného zúčtovania dane za rok 2023 - Zmeny v legislatíve platné pre rok 2024 - VS 72024
Aktuálna legislatíva a prax pri výkone základnej finančnej kontroly v organizáciách verejnej správy - VS 42024
Správa registratúry škôl a školských zariadení aktuálne legislatívne zmeny v správe dokumentácie školy a škol. zariadenia - VS 52024
Povinné zverejňovanie informácií a vybavovanie žiadostí o sprístupnenie informácií - VS 32024