Logo Hlavicka
O spoločnosti
Semináre
Online prihláška
Aktuality
Kontakt

Vzhľadom na zlepšujúci sa vývoj epidemickej situácie súvisiacej s ochorením COVID-19 a uvoľnením celoplošných opatrení od 1.5.2022 ponúkame okrem videoseminárov aj odborné semináre organizované prezenčnou formou podľa aktuálnej ponuky.Ponuka vzdelávacích aktivít na I. polrok 2022
V I. polroku 2022 ponúkame odborné semináre na témy:
- Ročné zúčtovanie dane za rok 2021
- Novela zákona o verejnom obstarávaní
- Novela zákona o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch
- Čo prináša novela školského zákona pre prax ZŠ a ŠKD
- Škola a jej povinnosti v elektronickej podobe
- Úradné dokumenty v praxi organizácií verejnej správy
- Zákon o ochrane osobných údajov
- Prevod správy a vlastníctva majetku VÚC, obce a štátu
Pripravujeme:
- Zákon o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch - praktická aplikácia
- Mzdová účtovníčka v roku 2022
- Vyhláška o ZŠ a dokumentácia ZŠ
- Správne konanie v praxi riaditeľa školy
- Zákon o sťažnostiach v praxi riaditeľa školy


Školy, školské zariadenia a ďalšie rozpočtové a príspevkové organizácie verejnej správy budú o termíne a programe aktuálnych seminárov informované osobitnými pozvánkami