Logo Hlavicka
O spoločnosti
Semináre
Online prihláška
Aktuality
Kontakt

Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. organizuje od 1.7.2023 vzdelávacie aktivity prezenčne ako aj dištančne formou videoseminárov podľa aktuálnej ponuky.


Online prihláška


Prezenčné

Ročné zúčtovanie dane za rok 2023. Legislatívne zmeny 2023/2024 - VS 22024

Videosemináre

Ročné zúčtovanie dane za rok 2023. Legislatívne zmeny 2023/2024 - VS 12024
Povinné zverejňovanie informácií a vybavovanie žiadostí o sprístupnenie informácií - VS 32024